Svanemerket renhold fra NRS Norge AS

NRS Norge AS har blitt sertifisert med Svanemerket på sine regelmessige renholdstjenester. Dette betyr at våre kunder kan være trygge på at de har valgt en leverandør innen regelmessig renhold som tar miljø på alvor.

Svanemerket er Nordens offisielle og mest kjente miljømerket. Merkeordningen ble opprettet av myndighetene for å gi forbrukere og innkjøpere troverdig informasjon om hva som er de miljømessig beste produktene.

Svanelisens er den sikreste garanti for at renholdsfirmaet presterer miljømessig. Svanemerket stiller strenge krav til:

  • Miljømerkede rengjøringsmidler
  • Effektiv transport
  • Innkjøp av miljømerkede produkter
  • Opplæring av medarbeidere
  • Kvalitetssystem som sikrer høy rengjøringskvalitet

Nordisk miljømerkingslisens nr. 2076 0137

Mangfoldsprisen region Midt-Norge

 

NRS Norge AS er veldig stolte over å ha vunnet Mangfoldsprisen for region Midt-Norge. Bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet har over lang tid vært en viktig prioritering i NRS Norge AS, og vi er derfor ydmyke over å bli anerkjent på denne måten.

Nå går vi videre til den nasjonale finalen 24 september for å konkurrere mot vinnere fra hele landet. NRS Norge AS går for gull! Samspill i ordnede former! Mer om Mangfoldsprisen kan du lese her…

Kjører på med el-varebiler

Miljøansvaret er nedfelt i NRS Norge AS sin miljøpolitikk. Kjernen er alltid å ta miljøvennlige beslutninger, gjennomføre konkrete miljøtiltak og alltid lete etter best mulig løsning. NRS Norge AS har gjennom mange år arbeidet aktivt med å redusere bedriftens påvirkning på miljøet, og fremfor alt vært opptatt av å minske CO2-utslippene. Les mer her..

Halvparten bryter regelverket ved kjøp av renhold

De aller fleste bedrifter som kjøper renholdstjenester, er opptatt av at renholderne har lovlige lønns- og arbeidsvilkår. Likevel sjekker bare halvparten av innkjøperne om renholdsbyrået de bruker, driver lovlig. – Innkjøpere av renholdstjenester har en viktig rolle i å bidra til økt seriøsitet i renholdsbransjen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Les mer her…