Mangfoldsprisen region Midt-Norge

 

NRS Norge AS er veldig stolte over å ha vunnet Mangfoldsprisen for region Midt-Norge. Bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet har over lang tid vært en viktig prioritering i NRS Norge AS, og vi er derfor ydmyke over å bli anerkjent på denne måten.

Nå går vi videre til den nasjonale finalen 24 september for å konkurrere mot vinnere fra hele landet. NRS Norge AS går for gull! Samspill i ordnede former! Mer om Mangfoldsprisen kan du lese her…

Kjører på med el-varebiler

Miljøansvaret er nedfelt i NRS Norge AS sin miljøpolitikk. Kjernen er alltid å ta miljøvennlige beslutninger, gjennomføre konkrete miljøtiltak og alltid lete etter best mulig løsning. NRS Norge AS har gjennom mange år arbeidet aktivt med å redusere bedriftens påvirkning på miljøet, og fremfor alt vært opptatt av å minske CO2-utslippene. Les mer her..

Halvparten bryter regelverket ved kjøp av renhold

De aller fleste bedrifter som kjøper renholdstjenester, er opptatt av at renholderne har lovlige lønns- og arbeidsvilkår. Likevel sjekker bare halvparten av innkjøperne om renholdsbyrået de bruker, driver lovlig. – Innkjøpere av renholdstjenester har en viktig rolle i å bidra til økt seriøsitet i renholdsbransjen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Les mer her…