Åpenhetsloven

Som følge av at åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, er det gjennomført en kartlegging og risikovurdering av NRS Norge AS virksomhet og verdikjede. Dette arbeidet vil videreføres med regelmessige vurderinger av våre prosesser, oppdragsgivere og leverandører.

I henhold til lovens krav om forholdsmessighet og at aktsomhetsvurderinger skal gjøres i henhold til virksomhetens størrelse, art og marked, har NRS Norge AS valgt å definere leverandører hvor vi gjør gjentakende kjøp av tjenester eller produkter som er en del av vår verdikjede, og som vi har en avtale med.

Gjennom innhenting av informasjon fra leverandørens hjemmesider, og ved direkte henvendelser har NRS Norge AS kartlagt selskapenes arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering – NRS Norge AS – 2022

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering – NRS Norge AS – 2023

Renhold, en samfunnskritisk funksjon

Nå har hverdagen tatt en ny vending, en hverdag som nå har satt et ekstra fokus på renhold og hygiene. Det ligger et stort ansvar på renholderne i hele Norge, som gjør en fantastisk innsats.

Renhold har nå endelig fått status som en samfunnskritisk funksjon, det er overraskende at det ikke har skjedd tidligere. Uten renholderne stopper alle funksjonene i samfunnet, det er viktig å huske på dette da koronakrisen er over. Det er på tide at renholdsyrket får en høyere status enn det har hatt til nå, og at ikke renholdet blir nedprioritert så fort vi er tilbake til normalen igjen.

Vi setter stor pris på renholderne våre. Takk for innsatsen dere gjør!

Koronavirus – enkle og gode tiltak

Det er vanskelig å forutse sykdom og smitteutbrudd, særlig når et stort antall mennesker samles i nærheten av hverandre. Det viktigste er å være forberedt.

Koronaviruset (COVID-19) tilhører gruppen virus med membran, eller lukkede virus. Dette er heldigvis en virustype som lett lar seg ødelegge utenfor kroppen. Det smitter fra person til person via kontakt, dråper og tilsmussede overflater.

Det finnes ingen legemidler som kurerer sykdommen som forårsakes av koronaviruset, og det finnes heller ikke noen vaksine som forebygger mot smitte. Det beste du kan gjøre for å ikke bli smittet eller unngå å smitte personer rundt deg, er å følge rådene for god hånd- og hostehygiene fra Folkehelseinstituttet. Disse innebærer at du:

 • vasker hendene ofte og grundig med såpe og vann.
 • bruker hånddesinfiserende midler som Antibac dersom du ikke har såpe og vann tilgjengelig. Kun hvis hendene er noenlunde rene, er de skitne bør de alltid vaskes med såpe og vann.
 • har gode hostevaner. Ikke host på andre. Bruk papirlommetørklær til å hoste i, og hold deg ordentlig for munnen, eller du kan hoste i albuekroken. Vask hendene godt etterpå.
 • unngår håndhilsing, klemming og kyssing.
 • holder minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig.
 • unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene i øyne og nese. Derfra kan viruset transporteres inn i kroppen.
 • unngår å ta offentlig transport dersom mulig.

Toaletter og servanter, håndtak og andre gjenstander som hyppig berøres, bør rengjøres ofte.

Mer informasjon om koronaviruset og anbefalte tiltak finner du her…

NRS Norge AS får nye eiere

NRS Norge AS får nye eiere med virkning fra 1. januar 2020. De nye eierne fra nevnte dato er Toma Facility Services AS.

Toma er en av de største Facility Management-leverandørene i Norge og Danmark, og med ca 5000 dyktige medarbeidere leverer tjenester innenfor kantine, personalrestaurant, renhold, eiendomsdrift, vakthold, forpleining og posttjenester.
Mer informasjon om transaksjonen mellom Toma og GRT Holding AS finner du her…

Svanemerket renhold fra NRS Norge AS

NRS Norge AS har blitt sertifisert med Svanemerket på sine regelmessige renholdstjenester. Dette betyr at våre kunder kan være trygge på at de har valgt en leverandør innen regelmessig renhold som tar miljø på alvor.

Svanemerket er Nordens offisielle og mest kjente miljømerket. Merkeordningen ble opprettet av myndighetene for å gi forbrukere og innkjøpere troverdig informasjon om hva som er de miljømessig beste produktene.

Svanelisens er den sikreste garanti for at renholdsfirmaet presterer miljømessig. Svanemerket stiller strenge krav til:

 • Miljømerkede rengjøringsmidler
 • Effektiv transport
 • Innkjøp av miljømerkede produkter
 • Opplæring av medarbeidere
 • Kvalitetssystem som sikrer høy rengjøringskvalitet

Nordisk miljømerkingslisens nr. 2076 0137

Mangfoldsprisen region Midt-Norge

 

NRS Norge AS er veldig stolte over å ha vunnet Mangfoldsprisen for region Midt-Norge. Bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet har over lang tid vært en viktig prioritering i NRS Norge AS, og vi er derfor ydmyke over å bli anerkjent på denne måten.

Nå går vi videre til den nasjonale finalen 24 september for å konkurrere mot vinnere fra hele landet. NRS Norge AS går for gull! Samspill i ordnede former! Mer om Mangfoldsprisen kan du lese her…

Kjører på med el-varebiler

Miljøansvaret er nedfelt i NRS Norge AS sin miljøpolitikk. Kjernen er alltid å ta miljøvennlige beslutninger, gjennomføre konkrete miljøtiltak og alltid lete etter best mulig løsning. NRS Norge AS har gjennom mange år arbeidet aktivt med å redusere bedriftens påvirkning på miljøet, og fremfor alt vært opptatt av å minske CO2-utslippene. Les mer her..