NRS Norge AS har blitt sertifisert med Svanemerket på sine regelmessige renholdstjenester. Dette betyr at våre kunder kan være trygge på at de har valgt en leverandør innen regelmessig renhold som tar miljø på alvor.

Svanemerket er Nordens offisielle og mest kjente miljømerket. Merkeordningen ble opprettet av myndighetene for å gi forbrukere og innkjøpere troverdig informasjon om hva som er de miljømessig beste produktene.

Svanelisens er den sikreste garanti for at renholdsfirmaet presterer miljømessig. Svanemerket stiller strenge krav til:

  • Miljømerkede rengjøringsmidler
  • Effektiv transport
  • Innkjøp av miljømerkede produkter
  • Opplæring av medarbeidere
  • Kvalitetssystem som sikrer høy rengjøringskvalitet

Nordisk miljømerkingslisens nr. 2076 0137