Forutsigbarhet og kort responstid

NRS Norge AS har lang og solid erfaring i renholdsbransjen og vi tilbyr kvalifisert arbeidskraft og oppfølging av det arbeid som utføres. Vi vil gjerne være ditt kontaktpunkt med tanke på å ivareta og vedlikeholde dine lokaler på en forsvarlig og trygg måte. Vi er pålitelige, tilgjengelige og ansvarsbevisste og våre ansatte kan bistå med råd og veiledning nær sagt innen alle typer renholdsoppgaver og tilhørende tjenester.

Vi har gode referanser og kan vise til langvarige kunde- og samarbeidsforhold. I NRS Norge AS kan vi tilby forutsigbarhet, kort responstid og vi holder det vi lover!

Ønsker du å høre med våre referanser – kontakt oss gjerne.