NRS Norge AS har siden oppstarten i 1997 opparbeidet seg en betydelig kompetanse på byggrenhold (kompetanse tilbake til 1987).

Herunder byggrenhold av nye bygg, samt bygg under og etter rehabilitering. I NRS Norge AS arbeides det stort sett alltid etter «Rent Tørt Bygg» – metoden (RTB Håndboken fra RIF) ved gjennomføring av byggrenhold.

I tillegg til det visuelle, kan vi også dokumentere at avtalt renholdskvalitet er levert med bruk av støvdekkemålinger hvor vi benytter «BM DustDetector», alternativt etter INSTA 800.

I tillegg til avsluttende byggrenhold leverer også NRS Norge AS løpende byggrenhold i hele perioden fra tett bygg og fram til avsluttende byggrenhold. Herunder rydding og støvsuging av alle arealer, etter frekvenser beskrevet i RTB Håndboken fra RIF, gul og rød sone. I tillegg leveres også veldig ofte klargjørende byggrenhold før innflytting, dette i tillegg til løpende byggrenhold og avsluttende byggrenhold.

RTB-metoden er med på å sikre et godt inneklima i ferdige bygg, hvilket man gjør ved å hindre spredning av støv og liknende fra byggeprosessen og inn i bygningen. Metoden skaper en sikrere og mer effektiv arbeidsplass for de som arbeider på bygget, i tillegg til at den bidrar til et bedre arbeidsmiljø.

I tillegg til at arbeidsplassen holdes ren og ryddig vil bruk av RTB metoden være kostnadsbesparende for byggeprosjektet. Metoden bidrar til større arbeidsglede, mindre svinn av verktøy og byggematerialer, mindre tid på leting etter verktøy og utstyr, færre feil samt økt effektivitet.

I tillegg til at NRS Norge AS tilbyr byggrenhold, utfører vi også riggarbeid samt logistikk på byggeplassen.

Logistikktjenester og avfallshåndtering på byggeplasser omfatter:

 • Mottakskontroll og koordinering av vareflyt
 • Anhukning, stropping og innlasting med byggekran
 • Lossing med truck/teleskoptruck
 • Intern transport av byggevarer
 • Oppdeling av pakker og fordeling riktig antall/mengde til det enkelte rom/areal
 • Mellomlagring og nødvendig tildekning
 • Koordinering og kontroll av den totale avfallshåndteringen
 • Kontroll og utførelse av kildesortering
 • Uttransport og tømming av avfallsvogner med returtransport
 • Ansvar for koordinering og tømming av avfallscontainere
 • Innvendig rydding av bygg
 • Utvendig rydding av byggeplass

Hvis du ønsker å vite mer om våre tjenester innen logistikk, trykk deg inn på det aktuelle temaet ‘Logistikk’ for å finne mer informasjon om hva vi kan tilby. Har du spørsmål om våre tjenester, ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Intet prosjekt for lite – intet prosjekt for stort