Medarbeideren i fokus

Hos NRS Norge AS verdsetter vi hver enkelt medarbeider. Trivsel og sikkerhet står som sentrale verdier i vår HMS-politikk. Vi arbeider målrettet og systematisk for å opprettholde et godt arbeidsmiljø og for å unngå yrkesskader.

Gjennom god opplæring og bevisstgjøring ønsker vi å bygge en bedriftskultur preget av tillit, trygghet og åpenhet. Samtidig har vi fokus på å minske belastningen både på kundens nærmiljø og det ytre miljø forøvrig.

NRS Norge AS er sertifisert etter NS-ISO 45001:2018. Dette gir oss en kravbeskrivelse vedrørende sikkerhets- og helsevurdering av arbeidsmiljø. Den inneholder kravene til et arbeidsmiljøledelsessystem slik at vi kan styre vår arbeidsmiljørisiko og dermed gi oss bedre resultater.

Vi har stadig behov for dedikerte medarbeidere, som ønsker til å bidra til videre utvikling av NRS Norge AS. Har du lyst til å bli en del av vårt team så kan du fylle ut søknadsskjemaet du finner på denne siden. For spørsmål er du også velkommen til å sende oss en mail.