Ulovlig lav lønn og ulovlig lange arbeidsdager er virkeligheten for altfor mange renholdere i Norge. Alle virksomheter som kjøper renholdstjenester skal kontrollere at renholderne har lovlige lønns- og arbeidsvilkår. Under halvparten gjør dette. Enda færre er klar over at det er straffbart å ikke gjøre det. Les mer her…