Med kvalitet i fokus

Vi har fokus på kvalitet og effektivitet i alle ledd av våre leveranser. Gode interne rutiner, sertifiseringer og tett oppfølging av kunder er viktig for oss.

Siden 1997 har vi vært kompromissløse på kvalitet. Vi har hatt fokus på å utvikle både ansatte og våre tjenester med tanke på å møte de behov og krav som stilles fra våre kunder. Gjennom løpende prosesser for interne rutiner, sertifisering og oppfølging er vi en aktør som er klar for enhver utfordring og arbeidsoppgave.

Vårt kvalitetsarbeid er organisert i henhold til, og sertifisert etter NS-ES ISO 9001:2015.

En fornuftig miljøpolitikk

NRS Norge AS tilbyr tjenester med minimal belastning på det ytre miljøet. Gjennom opplæring, motivering og systematisk arbeid, skal vi sikre kontinuerlig forbedring av våre miljøpresentasjoner.

Vår miljøpolitikk går blant annet ut på:

  • Årlig gjennomgang av miljøprogram og fastsettelse av konkrete miljømål
  • Kontinuerlig oppfølging av målsettingene i miljøprogrammet
  • Iverksette nødvendige tiltak ved eventuelle avvik
  • Etterleve lover og forskrifter
  • Kontinuerlig fokus på å bedre våre miljøpresentasjoner

Vårt miljøarbeid er organisert i henhold til, og sertifisert etter NS-ISO 14001:2015.

HMS med sikkerhet og trivsel

Her i NRS Norge AS har vi en HMS-politikk med sikkerhet og trivsel som sentrale verdier.

NRS Norge AS er sertifisert etter NS-ISO 45001:2018. Dette gir oss en kravbeskrivelse vedrørende sikkerhets- og helsevurdering av arbeidsmiljø. Den inneholder kravene til et arbeidsmiljøledelsessystem slik at vi kan styre vår arbeidsmiljørisiko og dermed gi oss bedre resultater.

NRS Norge AS er godkjent hos StartBANK. Byggenæringens Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen”, etablert et felles leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen, kalt StartBANK. Utviklingen av leverandørregisteret har foregått i tett samarbeid med offentlige myndigheter.