NRS Norge har siden 2003 levert logistikktjenester på byggeplasser. God logistikk benyttes først og fremst for å fremme produktiviteten på byggeplassen.

Vi vet at faglærte arbeidere/håndverkere bruker unødvendig mye tid på oppgaver som ikke er verdiskapende. NRS Norge AS har gjennom mange år opparbeidet seg svært god kunnskap og erfaring på logistikktjenester, samt avfallshåndtering på byggeplasser – overlat jobben til oss.

Gjennom planlegging, orden og ryddighet på prosjektet, god kommunikasjon mellom alle involverte parter, klare roller og ansvarsområder samt gode prosesser, jobber vi for at din bedrift skal få mest mulig utbytte av dine fagarbeidere/håndverkere. Et eget logistikkteam vil kunne ivareta både planlegging, gjennomføring og oppfølging av logistikkaktivitetene. Denne løsningen vil gi både tids- og kostnadsbesparelser på byggeprosjekter.

En logistikkmedarbeider i NRS Norge AS kurses på stroppe anhukning, arbeider i høyden, til å mestre vareflyt, lagring, samt rydding og sortering av avfall. På bakgrunn av spesialisering vil en rendyrket  logistikkmedarbeider fra NRS Norge AS kunne utføre logistikkaktiviteter minimum 25% mer effektivt enn hva f.eks. en fagarbeider/håndverker gjør. Logistikkmedarbeideren har større fokus på selve logistikkaktivitetene, og en helt annen motivasjon for å utføre arbeidsoppgavene enn det en fagarbeider/håndverker har. En ansatt som liker jobben sin utfører gjerne jobben på en mer effektiv måte også. Det fremmer dessuten et godt miljø og trivsel på arbeidsplassen.

Rett og slett en vinn, vinn situasjon for alle.

Logistikktjenester og avfallshåndtering på byggeplasser omfatter:

 • Mottakskontroll og koordinering av vareflyt
 • Anhukning, stropping og innlasting med byggekran
 • Lossing med truck/teleskoptruck
 • Intern transport av byggevarer
 • Oppdeling av pakker og fordeling riktig antall/mengde til det enkelte rom/areal
 • Mellomlagring og nødvendig tildekning
 • Koordinering og kontroll av den totale avfallshåndteringen
 • Kontroll og utførelse av kildesortering
 • Uttransport og tømming av avfallsvogner med returtransport
 • Ansvar for koordinering og tømming av avfallscontainere
 • Innvendig rydding av bygg
 • Utvendig rydding av byggeplass

Ta gjerne kontakt med oss om også du ønsker en smidigere og mer effektiv hverdag på «ditt» prosjekt og «din» byggeplass. NRS Norge AS har fagpersoner på området som mer enn gjerne står til din disposisjon.