NRS Norge AS kan i tillegg til å utføre regelmessig renhold av bedriftens lokaler, også tilby tjenester som rundvask – hovedrenhold av alle typer bygg, romkategorier og arealer.

Herunder bl.a. kontorer- og administrasjonsbygninger, butikker og kjøpesentre, kjøkken- og storkjøkken, hoteller og serveringssteder, verksteder og industrilokaler, produksjonslokaler, bade- og idrettsanlegg, sykehus og helseinstitusjoner, barnehager og skoler, samt øvrige næringsbygg, offentlige bygg og private hjem.

Det er en kjensgjerning at man av og til må utføre en noe tøffere form for renhold utover regelmessig renhold.

Skitt og forurensning setter seg etter hvert på vegger, i fuger og på andre vanskelige tilgjengelige steder. Så rundvask – hovedrenhold må utføres med jamne mellomrom, alt fra flere ganger i året, en gang i året eller annethvert år. I stor grad er det lokalets kategori og beskaffenhet som avgjør hvor hyppig rundvask – hovedrenhold skal utføres.

Det sier seg i stor grad selv at bl.a. en dusj/garderobe, toalett og kjøkken har behov for hyppigere rundvask – hovedrenhold enn det et kontor eller et møterom har.

Noen ganger er det ikke sikkert et det er behov for full rundvask – hovedrenhold, det kan være tilstrekkelig med å fjerne støv fra høye og utilgjengelige steder som ventilasjon, rør og kanaler, seksjoner og reoler og øvrige skap med høye flater.

Ved å ha et bevisst fokus på gjennomføring av rundvask – hovedrenhold, alternativt støvtørking av høye og utilgjengelige flater, så har en også automatisk fokus på et godt inneklima.

Og et godt inneklima fortjener alle ansatte. I tillegg til at rene og tiltalende lokaler er med på å høyne trivselen på jobb, er det i tillegg med på å kunne senke sykefraværet. Og det er jo en god investering i seg selv.  

Rundvask – hovedrenhold i riktige intervaller og alt etter lokalets bruk og beskaffenhet er derfor etter NRS sitt syn svært viktig.

Ta derfor kontakt med oss i NRS Norge AS, så vil alltid en av våre dyktige konsulenter være behjelpelig med å bistå deg som kunde med råd, samt utarbeidelse av et program for rundvask – hovedrengjøring, alternativt støvtørking av høye flater for å ivareta dine behov på best mulig måte.

Det er svært god økonomi i å gjennomføre et riktig renhold, samtidig som det bidrar til at det kontinuerlig ser pent og innbydende ut i dine lokaler.