NRS Norge AS utfører brakkevask av lomp-brakker, wc-brakker, spisebrakker, møteroms-brakker og kontorbrakker.

Alt fra en hjulbrakke og opp til store brakkerigger under mottoet «Intet for lite og intet for stort» – det viktigste er å bidra på en måte som alltid dekker kundens behov.

SANITÆRUTSTYR

NRS Norge AS kan også i tillegg til selve brakkevasken bistå med innkjøp og etterfylling av bl.a. håndsåpe, håndrens, antibac, tørkepapir og toalettpapir.

Vi kan skaffe tilveie søppelsekkstativ, tørkerullstativ, samt dispensere til håndsåpe, håndrens, antibac, tørkepapir og toalettpapir. Hvis ønskelig så kan vi selvfølgelig også bistå med montering av dispensere.

MATTER

Og på en brakkerigg er det alltid behov for matter som må skiftes ut etter avtalt behov. NRS Norge AS kan også ivareta denne funksjonen på kundens vegne gjennom vår avtale på matteleveranser. Vi sørger for at matter blir skiftet etter avtalt frekvens og avklart behov, til på forhånd fastsatte priser og avtalte betingelser.

En ren anleggsrigg bidrar i tillegg til både større trivsel og arbeidsglede.

Ta kontakt med NRS Norge AS, så løser vi alle dine behov knyttet til renhold av brakkerigg og tilhørende tjenester. Du bygger – vi rengjør!

Og kanskje putrer kaffen på trakteren når du kommer på jobb om morgenen også…..

I tillegg til at NRS Norge AS tilbyr brakkevask, utfører vi også byggrenhold, riggarbeid samt logistikk på byggeplassen.

Logistikktjenester og avfallshåndtering på byggeplasser omfatter:

 • Mottakskontroll og koordinering av vareflyt
 • Anhukning, stropping og innlasting med byggekran
 • Lossing med truck/teleskoptruck
 • Intern transport av byggevarer
 • Oppdeling av pakker og fordeling riktig antall/mengde til det enkelte rom/areal
 • Mellomlagring og nødvendig tildekning
 • Koordinering og kontroll av den totale avfallshåndteringen
 • Kontroll og utførelse av kildesortering
 • Uttransport og tømming av avfallsvogner med returtransport
 • Ansvar for koordinering og tømming av avfallscontainere
 • Innvendig rydding av bygg
 • Utvendig rydding av byggeplass

Hvis du ønsker å vite mer om våre tjenester innen byggrenhold eller logistikk, trykk deg inn på det aktuelle temaet «Byggrenhold» eller ‘Logistikk’ for å finne mer informasjon om hva NRS kan tilby. Har du spørsmål om våre tjenester, ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.