NRS Norge AS får nye eiere med virkning fra 1. januar 2020. De nye eierne fra nevnte dato er Toma Facility Services AS.

Toma er en av de største Facility Management-leverandørene i Norge og Danmark, og med ca 5000 dyktige medarbeidere leverer tjenester innenfor kantine, personalrestaurant, renhold, eiendomsdrift, vakthold, forpleining og posttjenester.
Mer informasjon om transaksjonen mellom Toma og GRT Holding AS finner du her…