Det er vanskelig å forutse sykdom og smitteutbrudd, særlig når et stort antall mennesker samles i nærheten av hverandre. Det viktigste er å være forberedt.

Koronaviruset (COVID-19) tilhører gruppen virus med membran, eller lukkede virus. Dette er heldigvis en virustype som lett lar seg ødelegge utenfor kroppen. Det smitter fra person til person via kontakt, dråper og tilsmussede overflater.

Det finnes ingen legemidler som kurerer sykdommen som forårsakes av koronaviruset, og det finnes heller ikke noen vaksine som forebygger mot smitte. Det beste du kan gjøre for å ikke bli smittet eller unngå å smitte personer rundt deg, er å følge rådene for god hånd- og hostehygiene fra Folkehelseinstituttet. Disse innebærer at du:

  • vasker hendene ofte og grundig med såpe og vann.
  • bruker hånddesinfiserende midler som Antibac dersom du ikke har såpe og vann tilgjengelig. Kun hvis hendene er noenlunde rene, er de skitne bør de alltid vaskes med såpe og vann.
  • har gode hostevaner. Ikke host på andre. Bruk papirlommetørklær til å hoste i, og hold deg ordentlig for munnen, eller du kan hoste i albuekroken. Vask hendene godt etterpå.
  • unngår håndhilsing, klemming og kyssing.
  • holder minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig.
  • unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene i øyne og nese. Derfra kan viruset transporteres inn i kroppen.
  • unngår å ta offentlig transport dersom mulig.

Toaletter og servanter, håndtak og andre gjenstander som hyppig berøres, bør rengjøres ofte.

Mer informasjon om koronaviruset og anbefalte tiltak finner du her…