Som følge av at åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, er det gjennomført en kartlegging og risikovurdering av NRS Norge AS virksomhet og verdikjede. Dette arbeidet vil videreføres med regelmessige vurderinger av våre prosesser, oppdragsgivere og leverandører.

I henhold til lovens krav om forholdsmessighet og at aktsomhetsvurderinger skal gjøres i henhold til virksomhetens størrelse, art og marked, har NRS Norge AS valgt å definere leverandører hvor vi gjør gjentakende kjøp av tjenester eller produkter som er en del av vår verdikjede, og som vi har en avtale med.

Gjennom innhenting av informasjon fra leverandørens hjemmesider, og ved direkte henvendelser har NRS Norge AS kartlagt selskapenes arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering – NRS Norge AS – 2022

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering – NRS Norge AS – 2023