NRS Norge AS skal forebygge og begrense negativ påvirkning eller skade på menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og samfunn både i egen bedrift og overfor våre leverandører. Gjennom risikovurderinger og forebyggende/begrensende tiltak, skal NRS Norge AS:

  • Bevare miljø
  • Respektere menneskerettigheter
  • Ivareta arbeidsrettigheter
  • Unngå korrupsjon

Retningslinjene for ansvarlighet beskriver prinsippene på hvordan NRS Norge AS behandler sine egne ansatte, leverandører, partnere og samfunn som er påvirket av vår virksomhet på direkte og indirekte måte. Les mer her.