NRS Norge AS tilbyr alt av tjenester innen renhold, drift av kantine og logistikktjenester både i og utenfor Trondheim. Med topp kvalitet i arbeidet vi utfører, høy kompetanse innen fagene og tydelig kommunikasjon skal vi sikre at alle våre kunder får utført alle tjenester i henhold til avtale.

Vår visjon er «Samspill i ordnede former».

Vi skal til en hver tid følge de lover og regler som påligger med tanke på både kunder, medarbeidere og offentlige myndigheter. Gjennom interne prosesser og sertifiseringer vil våre kunder og ansatte oppleve et samspill som er til det beste for alle parter.

Våre verdier:

  • Kompetanse
  • Tilgjengelighet
  • Pålitelighet

Vårt hovedmål er å levere i henhold til tilbud, renholdsplan og kontrakt. Vi skal fremstå som en attraktiv samarbeidspartner gjennom å alltid være tilgjengelig for våre kunder, utvise punktlighet og leveringssikkerhet samt stille med kompetente og motiverte medarbeidere. Våre kunder skal føle både trygghet og sikkerhet ovenfor hele tjenestespekteret som leveres av NRS Norge AS.

Video: