Få tilbud
[]
1 Step 1
Kontakt oss for et uforpliktende tilbud
Navn
Telefon
Melding
0 /
Previous
Next

Jobb i NRS Norge AS

Medarbeideren i fokus

Hos NRS Norge AS verdsetter vi hver enkelt medarbeider. Trivsel og sikkerhet står som sentrale verdier i vår HMS-politikk. Vi arbeider målrettet og systematisk for å opprettholde et godt arbeidsmiljø og for å unngå yrkesskader.

Gjennom god opplæring og bevisstgjøring ønsker vi å bygge en bedriftskultur preget av tillit, trygghet og åpenhet. Samtidig har vi fokus på å minske belastningen både på kundens nærmiljø og det ytre miljø forøvrig.

NRS Norge AS er sertifisert etter BS OHSAS 18001:2007. Dette gir oss en kravbeskrivelse vedrørende sikkerhets- og helsevurdering av arbeidsmiljø. Den inneholder kravene til et arbeidsmiljøledelsessystem slik at vi kan styre vår arbeidsmiljørisiko og dermed gi oss bedre resultater.

Vi har stadig behov for dedikerte medarbeidere, som ønsker til å bidra til videre utvikling av NRS Norge AS. Har du lyst til å bli en del av vårt team så kan du fylle ut søknadsskjemaet du finner på denne siden. For spørsmål er du også velkommen til å sende oss en mail.

[]
1 Step 1

Change language: 

Ønsker du å jobbe hos oss?
Navnditt fulle navn
Fødselsdatodd/mm/åå
Telefonditt telefonnummer
Adresse
Postnummer
Nasjonalitet
Poststed
Har du jobbet eller har erfaring med renhold fra tidligere?
Hvis ja, hvilke?


Hvor lang er erfaringen din?
Har du noe relevant renholdsutdanning?
Hvis ja, hvilken?
Hvilken stillingsprosent ser du for deg?
Hvilke tidspunkt passer det å jobbe for deg?
Hvilke dager
Hva gjør du i dag?
Har du oppsigelsestid?
Hvis ja, hvor lang?
Hvordan hørte du om NRS?
Previous
Next