STOFFKARTOTEK

Stoffkartotek er en samling av sikkerhetsdatablad, informasjonsblad og annen informasjon om alle kjemikaliene som er brukt i virksomheten. NRS Norge AS har opprettet et nettbasert stoffkartotek på EcoOnline. Dere har alle tilgang og kan besøke vårt stoffkartotek ved å scanne QR-koden som blir utlevert av deres nærmeste leder på hver enkelt arbeidsplass. Dere kan også klikke på linken nedenfor.

A chemical inventory is a  database which includes all chemical substances and mixtures used in company. NRS Norge AS has created an online chemical inventory, and you all have an easy access to it. You can scan the QR-code that is provided by your leader at your workplace, or you can simply click on the link bellow. 

Stoffkartotek avd. Regelmessig

Stoffkartotek avd. Temporært