ARBEIDSMILJØUTVALG

Det ble valgt nytt AMU i NRS Norge AS for perioden 01.01.2019 – 31.12.2020. Både arbeidsgiveres og arbeidstakeres representanter ble utpekt av daglig leder Dag Rasmussen siden det ikke kom noe forslag til arbeidstakeres representanter i valg uke 42, 2018.

Frist for å sende inn klage angående AMUs sammensetning er 30.11.2018.

Les mer om AMUs oppgaver og sammensetning her.