HMS-HÅNDBOK

HMS-Håndbok til NRS Norge AS ble oppdatert. Oppdatert versjon kan dere finne her…

ARBEIDSMILJØUTVALG

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er et samarbeidsutvalg som har som sin viktigste oppgave å arbeide for at arbeidsmiljøet vårt er fullt forsvarlig. Det avholdes normalt 4 AMU møter pr. år hvor det behandles alle saker som berører de ansatte og deres arbeidsmiljø. Det kan for eksempel være behov for opplæring og kompetanse-oppbygging, ulykker, nestenulykker og årsaker til disse, arbeidsrelatert sykdommer osv. NRS ledelse og servicemedarbeidere skal ha like mange representanter i arbeidsmiljøutvalget. NRS daglig leder peker ut arbeidsgiver sine representanter, og dere som servicemedarbeidere velger deres representanter.

Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning i perioden 16.09.2022 – 31.12.2022

 • Arbeidsgiverrepresentanter
  • Daglig leder – Dag Rasmussen 
  • Driftsleder – Anna Lapecinska 
 • Arbeidstakerrepresentanter 
  • Verneombud avd. TR – Siv Merethe Bjørnli Løvås (erstatter Kadi Petsermagi fra 16.09.2022)
  • Verneombud avd. RR – Cristina Manole  

Håvard Nordstrand som representant fra bedriftshelsetjeneste og Vaida Barkauskaite som kvalitetsleder møter som observatører med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.  

NYTT VERNEOMBUD

Fra 19. september  trer Siv Merethe Bjørnli Løvås inn som nytt verneombud for avd. Temporært. NRS Norge AS takker Kadi Petsermagi for den flotte innsatsen hun har gjort som verneombud og ønsker Siv velkommen.

Verneombud er servicemedarbeideres representant i HMS spørsmål og er ansvarlig for kontinuerlig oppfølging slik at dere får nødvendig instruksjon, øvelse og opplæring, og må påse på at arbeidet er tilrettelagt slik at arbeidsoppgaver kan utføres på en forsvarlig måte.

NRS Norge AS har to verneombud, og dere kan alltid snakke med dem om dere opplever at sikkerheten er for dårlig, eller om det er noe annet ved miljøet som ikke er bra.

 

Som vår ansatt er du viktig for oss, og vi vil gjerne se dine øyeblikk på arbeidsplassen. Kanskje er det før- og etter bilder du tar? Kanskje et stemningsbilde? En selfie? Eller et bilde av deg og dine fantastiske kolleger? Kanskje en morsom, eller spesiell opplevelse du hadde på jobb? Kanskje en filmsnutt til og med? Eller andre ting som er representativt med NRS Norge AS sitt slagord «Samspill i ordnede former».

Nå har vi laget en løsning i vårt intranett hvor du kan sende inn dine bidrag til oss. Du finner det i menyen under fanen «Del med NRS». Innhold som vi finner aktuelt blir vi å dele i våre kanaler slik som Facebook, Instagram og liknende. Hver måned plukker vi ut en tilfeldig vinner blant alle som har sendt inn innhold. Vedkommende får en liten oppmerksomhet fra oss. Når vi har trukket vinnere for hele året (12 måneder), så vil de 12 kandidatene vi har trukket ut være med i trekningen av 2 VIP billetter på Lerkendal for å se Rosenborg spille kamp. Det serveres både mat og drikke. Vinneren kan velge selv om man ønsker å ta med seg en kollega, et familiemedlem, en venn, kjæreste eller liknende på kamp. 

La oss vise frem NRS Norge AS sammen. Vi setter selvfølgelig stor pris på om logoen til NRS Norge AS også gjøres synlig i eventuelle bilder og filmer, men dette er ikke et krav. Vi håper på mange fine innspill fra arbeidsplassen i NRS Norge AS. 

Med vennlig hilsen

NRS Norge AS

QUIZ KONKURRANSE

I forbindelse med renholdernes dag arrangerer vi en liten quiz konkurranse. Vinneren skal trekkes ut den 8. desember blant alle som svarer riktig på følgendende spørsmålene:

 1. Hvilket år ble NRS Norge AS etablert?
 2. Hvem som har etablert NRS Norge AS?
 3. Hvem som er daglig leder i NRS Norge AS?
 4. Hvilke tjenester leverer NRS Norge AS?
 5. Hva er NRS sin visjon?
 6. Hva er NRS sine 3 grunnverdier?

Dere kan sende inn deres svar til epost vaida@nrsas.no eller via sms til +47 466 80 849. Vinneren får 2 stk. VIP billetter til årets siste RBK-kamp (Rosenborg-Strømsgodset, Søndag 12. Desember). Dette inkluderer 3-retters VIP servering.

Endringer ved varsling om sykefravær

Syk gårdbruker? - Landbrukstjenester Øst

 • Når du blir borte fra jobben pga. eget, barns eller barnepassers sykdom, skal du samme dag og så snart som mulig, senest før arbeidsstart, gi muntlig beskjed pr. telefon til din nærmeste leder.
 • Det er ikke lenger behov for å ringe til bedriftshelsetjeneste ved første fraværsdag.
 • Ved sykefravær fra 1 – 8 kalenderdager er det ikke krav til sykemelding fra lege. Slikt fravær legitimeres gjennom egenmelding.
 • Egenmelding kan benyttes med et samlet øvre tak på 24 dager i løpet av en 12-månedersperiode.
 • Egenmelding skal leveres til kontoret første arbeidsdag etter fraværet.