PÅSKEHILSEN

Vi ønsker alle våre ansatte en riktig GOD PÅSKE, og vi håper at hver og en av dere finner anledning til gode opplevelser, enten den skjer på fjellet, hjemme eller ved sjøen!

FERIE 2019

Det er viktig at ferieønsker leveres innen den 01.03.2019. Dette gjelder all ferie i 2019 inkludert påskeferie, sommerferie og juleferie.

Alle må avvikle ferie. Dersom vi ikke mottar ferie ønsker, vil vi bestemme når ferien skal avvikles.

Ungå bindende avtaler for din ferie før ferielister er godkjent av din nærmeste leder.

ENDRINGER VED VARSLING OM SYKEFRAVÆR

Fra 1. desember har alle NRS ansatte plikt til å varsle nærmeste leder og deretter bedriftshelsetjeneste om første sykefraværsdag.  Formål med endringer er å forebygge og redusere sykefravær i bedriften.

NRS Norge AS er IA-bedrift og er pliktig å ha tett kontakt  og oppfølging med sykemeldt arbeidstaker. Bedriftshelsetjeneste er aktiv medspiller i IA-arbeid og kan tilby profesjonell hjelp ved sykdom.

Din Bedriftshelsetjeneste
Tlf.: 95 29 28 21

E-post: havard@dinbht.no

Web: www.dinbht.no

 

RAPPORTERING AV UØNSKEDE HENDELSER

Nå har alle NRS ansatte mulighet til å melde fra om skader, farlige situasjoner, regelbrudd eller å sende inn forbedringsforslag til HMS-arbeid via mobiltelefon når som helst og hvor som helst. Det eneste dere må gjøre er å finne linken SKJEMA i meniu felten.

For å bli bedre må vi vite hva som kan forbedres, og deres tilbakemeldinger er det viktigste ressurs i NRS forebyggende sikkerhetsarbeid.

HMS-HÅNDBOK

NRS Norge AS har gleden av å presentere ny HMS-håndbok som ble utarbeidet av NRS ansatte til NRS ansatte. Formålet med HMS-håndbok er å gi en trygg og sikker arbeidsdag for alle som jobber i NRS Norge AS. Her du kan finne informasjon om våre retningslinjer, samt dine rettigheter og plikter knyttet til HMS.

HMS-håndbok NRS Norge AS