Et komplett rengjøringsbyrå

NRS Norge AS tilbyr alt av tjenester innen renhold, drift av kantine og logistikktjenester både i og utenfor Trondheim. Med topp kvalitet i arbeidet vi utfører, høy kompetanse innen fagene og tydelig kommunikasjon skal vi sikre at alle våre kunder får utført alle tjenester i henhold til avtale.

Vår visjon er «samspill i ordnede former».

Vår visjon er «samspill i ordnede former». Vi skal til en hver tid følge de lover og regler som påligger med tanke på både kunder, medarbeidere og offentlige myndigheter. Gjennom interne prosesser og sertifiseringer vil våre kunder og ansatte oppleve et samspill som er til det beste for alle parter.

Hva kan vi tilby av tjenester?

Renhold

 • Regelmessig renhold / Daglig renhold
 • Byggrenhold og riggarbeid
 • Hovedrenhold / Rundvask
 • Gulvbehandling
 • Vindusvask og fasadespyling
 • Brakkevask
 • Matteutleie
 • Hygieneartikler
 • Teppe- og møbelrens

Kantinetjenester

 • Kantinedrift
 • Innkjøp
 • Organisering

Logistikk

 • Mottakskontroll og koordinering av vareflyt
 • Anhukning, stropping og innlastning med byggekran
 • Lossing med truck / teleskoptruck
 • Intern transport av byggevarer
 • Oppdeling av pakker og fordeling riktig antall/mengde til det enkelte rom/areal
 • Mellomlagring og tildekning
 • Koordinering og kontroll av den totale avfallshåndteringen
 • Kontroll og utførelse av kildesortering
 • Uttransport og tømming av avfallsvogner med returtransport
 • Ansvar for koordinering og tømming av avfallscontainer
 • Innvendig rydding av bygg
 • Utvendig rydding av byggeplass

Har du andre forespørsler eller behov som ikke er nevnt ovenfor så spør oss gjerne. Du finner også detaljert informasjon om hver enkelt tjeneste ved å trykke på den tjenesten du vil vite mer om.