RAPPORTERING AV UØNSKEDE HENDELSER

Nå har alle NRS ansatte mulighet til å melde fra om skader, farlige situasjoner, regelbrudd eller å sende inn forbedringsforslag til HMS-arbeid via mobiltelefon når som helst og hvor som helst. Det eneste dere må gjøre er å finne linken SKJEMA i meniu felten.

For å bli bedre må vi vite hva som kan forbedres, og deres tilbakemeldinger er det viktigste ressurs i NRS forebyggende sikkerhetsarbeid.

HMS-HÅNDBOK

NRS Norge AS har gleden av å presentere ny HMS-håndbok som ble utarbeidet av NRS ansatte til NRS ansatte. Formålet med HMS-håndbok er å gi en trygg og sikker arbeidsdag for alle som jobber i NRS Norge AS. Her du kan finne informasjon om våre retningslinjer, samt dine rettigheter og plikter knyttet til HMS.

HMS-håndbok NRS Norge AS

ARBEIDSMILJØUTVALG

Det ble valgt nytt AMU i NRS Norge AS for perioden 01.01.2019 – 31.12.2020. Både arbeidsgiveres og arbeidstakeres representanter ble utpekt av daglig leder Dag Rasmussen siden det ikke kom noe forslag til arbeidstakeres representanter i valg uke 42, 2018.

Frist for å sende inn klage angående AMUs sammensetning er 30.11.2018.

Les mer om AMUs oppgaver og sammensetning her.