Med kvalitet i fokus

Helt siden oppstarten, har vi i NRS Norge AS hatt fokus på miljø, HMS og  kvalitetssikring. Vi har jobbet målrettet for å oppnå de sertifiseringer og godkjenningene som kreves for å sikre en optimal leveranse for våre kunder.

  • NRS Norge AS er sertifisert etter standarden ISO 9001.
  • Vårt miljøarbeid er organisert i henhold til, og sertifisert etter NS-EN ISO 14001:2004.
  • HMS arbeid er sertifisert etter BS OHSAS 18001:2007

ISO 9001 har en prosessorientert tilnærming, og omfatter blant annet kvalitetsledelse, produktleveranse, kundebehandling, dokumentkontroll, internopplæring, internrevisjon og ledelsesevaluering.

Her kan du laste ned sertifikatene (PDF):

En fornuftig miljøpolitikk

NRS Norge AS tilbyr tjenester med minimal belastning på det ytre miljøet. Gjennom opplæring, motivering og systematisk arbeid, skal vi sikre kontinuerlig forbedring av våre presentasjoner.

Vår miljøpolitikk går blant annet ut på:

  • Årlig gjennomgang av miljøprogram og fastsettelse av konkrete miljømål
  • Kontinuerlig oppfølging av målsettingene i miljøprogrammet
  • Iverksette nødvendige tiltak ved eventuelle avvik
  • Etterleve lover og forskrifter
  • Kontinuerlig fokus på å bedre våre miljøpresentasjoner

Vårt miljøarbeid er organisert i henhold til, og sertifisert etter NS-EN ISO 14001:2004.

HMS med sikkerhet og trivsel

Her i NRS Norge AS har vi en HMS-politikk med sikkerhet og trivsel som sentrale verdier.

NRS Norge AS er sertifisert etter BS OHSAS 18001:2007. Dette gir oss en kravbeskrivelse vedrørende sikkerhets- og helsevurdering av arbeidsmiljø. Den inneholder kravene til et arbeidsmiljøledelsessystem slik at vi kan styre vår arbeidsmiljørisiko og dermed gi oss bedre resultater.

NRS Norge AS er godkjent hos StartBANK.

Byggenæringens Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen”, etablert et felles leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen, kalt StartBANK. Utviklingen av leverandørregisteret har foregått i tett samarbeid med offentlige myndigheter.

Her kan du se våre godkjenningene fra Startbank: