Få tilbud
[]
1 Step 1
Kontakt oss for et uforpliktende tilbud
Navn
Telefon
Melding
0 /
Previous
Next

Miljø

NRS Norge AS tilbyr tjenester med minimal belastning på det ytre miljøet. Gjennom opplæring, motivering og systematisk arbeid, skal vi sikre kontinuerlig forbedring av våre presentasjoner.

Vår miljøpolitikk går blant annet ut på:

  • Årlig gjennomgang av miljøprogram og fastsettelse av konkrete miljømål
  • Kontinuerlig oppfølging av målsettingene i miljøprogrammet
  • Iverksette nødvendige tiltak ved eventuelle avvik
  • Etterleve lover og forskrifter
  • Kontinuerlig fokus på å bedre våre miljøpresentasjoner

 

Vårt miljøarbeid er organisert i henhold til, og sertifisert etter NS-EN ISO 14001:2004.